ZANIEDBANIA LEKARSKIE, BŁĘDY MEDYCZNE

adwokatyadminZANIEDBANIA LEKARSKIELeave a Comment

Zaniedbania Lekarskie błędy medyczne występują wówczas, gdy członek personelu medycznego nie przykłada należytej uwagi i opieki podczas leczenia pacjenta.
Typy Zaniedbań Lekarskich:
• Zła diagnoza
• Niewłaściwa forma leczenia
• Zaniedbania w sprawie podstawowych potrzeb pacjenta
• Brak dostarczenia wystarczających badań i testów
• Odmowa leczenia
• Brak ostrzeżenia o podejmowaniu przez pacjenta ryzyka w trakcie i po leczeniu

Aby odnieść sukces na polu roszczeń o Zaniedbania Lekarskie, należy posiadać wyraźny dowód na to, że:
1. Standard świadczonej opieki był znacznie poniżej standardów, jakie powinny być wymagane dla danego typu zabiegu lub świadczenia.
2. W rezultacie złej opieki pacjent doznał urazów, strat lub stałych uszkodzeń.
Podczas leczenia choroby lub urazu Twój stan zdrowia i samopoczucie zależy od odpowiedniej opieki i uwagi wyznaczonego personelu medycznego, ich obowiązkiem jest leczyć i opiekować się Tobą.

W wielu przypadkach związanych z Zaniedbaniami Lekarskimi (jak również błędy medyczne), ofiary odnosiły urazy na skutek postawienia złej diagnozy, złego leczenia lub zlekceważenia występujących u pacjenta objawów przez personel medyczny.

To wszystko może się zdarzyć podczas wizyty u G.P/dentysty, podczas zabiegu medycznego lub rutynowej operacji. Jeżeli cierpiałeś na uraz wywołany niedopatrzeniem lub zaniedbaniem personelu medycznego masz pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie z powodu urazów zdrowotnych.
Możemy wyróżnić dwa główne typy Zaniedbania Lekarskiego, są tą Zaniedbanie Lekarza i Zaniedbania Dentysty.

Zaniedbania Lekarza
Jest to podkategoria Zaniedbań Lekarskich, w której możemy domagać się roszczeń od doktora/G.P. Powodami do roszczeń mogą być np.: źle postawiona diagnoza, odmowa leczenia, niewłaściwe leczenie i wiele innych. Bez względu na okoliczności, jeżeli cierpiałeś na urazy z powodu niewystarczającego poziomu opieki lekarskiej lub zaniedbania, masz prawo do wystosowania roszczenia o odszkodowanie. Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu Zaniedbań Lekarza ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od zabiegu lub wizyty lekarskiej, podczas której został popełniony błąd.

Niepokojące jest to, że wiele osób poniosło śmierć na skutek niedopatrzeń i pomyłek lekarza/G.P. Większość takich przypadków jest następstwem drobnych błędów, lecz niektóre są rezultatem poważnych zaniedbań i złej opieki świadczonej przez personel placówek medycznych. Jeżeli Ty lub ktoś z twoich znajomych doznał urazów lub zmarł na skutek zaniedbań doktora/G.P, skontaktuj się z Hill and Abbott dzisiaj, aby omówić, w jaki sposób możesz wystosować swoje roszczenia wobec personelu medycznego. Członek naszego zespołu zajmie się Twoją sprawą w delikatny i przyjazny sposób.

Zaniedbania Dentysty
Następna podkategoria Zaniedbań Lekarskich, dotyczy ubiegania się o roszczenia do odszkodowania za urazy spowodowane złym leczeniem, źle postawioną diagnozą lub niedopatrzeniem ze strony lekarza dentysty. Na przykład, jeżeli lekarz dentysta nie dopatrzył się u pacjenta paradontozy, ponieważ nie wykonał wystarczających oględzin, a w rezultacie pacjent był narażony na ból lub inne uniedogodnienia, poszkodowany może wnieść roszczenie o odszkodowanie
.

Należy pamiętać, że roszczenia z tytułu Zaniedbań Dentysty ulegają przedawnieniu po upływie 3 roku od zabiegu, podczas, którego został popełniony błąd.
Skontaktuj się z prawnikami Hill and Abbott jeszcze dzisiaj, aby przedyskutować i omówić szczegóły dotyczące zaniedbań lekarskich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *