ZANIEDBANIA LEKARSKIE, BŁĘDY MEDYCZNE

adwokatyadminZANIEDBANIA LEKARSKIELeave a Comment

Zaniedbania Lekarskie błędy medyczne występują wówczas, gdy członek personelu medycznego nie przykłada należytej uwagi i opieki podczas leczenia pacjenta. Typy Zaniedbań Lekarskich: • Zła diagnoza • Niewłaściwa forma leczenia • Zaniedbania w sprawie podstawowych potrzeb pacjenta • Brak dostarczenia wystarczających badań i testów • Odmowa leczenia • Brak ostrzeżenia o podejmowaniu przez pacjenta ryzyka w trakcie i po leczeniu