NIERUCHOMOŚCI-ZAKUP DOMU

adwokatyadminNieruchomościLeave a Comment

Zamiast szukać w Internecie najtańszych opłat prawnych, wybierz adwokata zalecanego przez rodzinę, znajomego , lub współpracownika . Zgodnie z danymi Citizens Advice Bureau  (Biuro Porad Obywatelkich), każdego roku ponad trzy miliony osób pada ofiarami oszustw , tracąc setki , a czasem tysiące funtów. Ale jak rozpoznać fałszywe towary lub usługi ? Stacja BBC w serii “Fake Britain” opisuje na co … Read More

PRAWO PRACY. NIESŁUSZNE ZWOLNIENIE

adwokatyadminprawo pracy

Jeżeli zostałeś zwolniony w sposób niesprawiedliwy, możesz złożyć przed kolegium do spraw zatrudnienia ( Employment Tribunal) pozew z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy. Firma Hill&Abbott Solicitors poinformuje Cię, jakie prawa Ci przysługują i określi szanse na uzyskanie odszkodowania. Kto może złożyć pozew o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie? Minimalny staż pracy wynosi 24 miesiące bez przerwy. Do tego okresu zalicza się … Read More

ZANIEDBANIA LEKARSKIE, BŁĘDY MEDYCZNE

adwokatyadminZANIEDBANIA LEKARSKIELeave a Comment

Zaniedbania Lekarskie błędy medyczne występują wówczas, gdy członek personelu medycznego nie przykłada należytej uwagi i opieki podczas leczenia pacjenta. Typy Zaniedbań Lekarskich: • Zła diagnoza • Niewłaściwa forma leczenia • Zaniedbania w sprawie podstawowych potrzeb pacjenta • Brak dostarczenia wystarczających badań i testów • Odmowa leczenia • Brak ostrzeżenia o podejmowaniu przez pacjenta ryzyka w trakcie i po leczeniu