Interesujacy artykuł z BBC- wersja angielska i polska

adwokatyadminNieruchomościLeave a Comment

Choose a solicitor recommended by a friend, family or work colleague. Don’t search the internet for the cheapest legal fees. Don’t search the internet for the cheapest legal fees. http://www.bbc.co.uk/consumer/27308731 Every year over three million people fall victim to scams, losing hundreds and sometimes thousands of pounds, according to Citizens Advice. But how do you spot fake goods or services? Here are five counterfeit cons to look out for, as featured in the BBC One series Fake Britain. 1. Fake solicitor Nick Christophi Nick Christophi fell victim to a fake solicitor Nick Christophi from Hertfordshire put in an offer of £735,000 for a dream family home. After it had been accepted, his solicitor worked closely with a firm representing the home owner. This firm was created by fraudsters who had conned the seller, Nick and his solicitor. Continue reading the main story More on property The home buying process for the first time House buying: estate agents’ tips Can you afford your mortgage? Nick and his family moved into the home but he later found out that his money was sent through to a bank account owned by the fraudsters when completing the purchase. He has since reclaimed two-thirds of the £735,000 stolen by the fakers, but he has lost the house. Lawyer David Robinson is an expert in property fraud and he has some general advice if you are thinking of buying a home: Check the name of the seller’s solicitor. Ask in person and don’t get fobbed off. Lawyer checker can be used to do further checks. Choose a solicitor recommended by a friend, family or work colleague. Don’t search the internet for the cheapest legal fees. Buying a home is a big transaction, so it’s worth spending a little extra to get peace of mind. Choose a solicitor recommended by a friend, family or work colleague. Don’t search the internet for the cheapest legal fees. Don’t search the internet for the cheapest legal fees. Fake Britain: could you spot a fake? Five counterfeit cons you need to know about, as featured in the BBC One series Fake Britain. BBC NEWS

Wersja polska.

Zamiast szukać w Internecie najtańszych opłat prawnych, wybierz adwokata zalecanego przez rodzinę, znajomego , lub współpracownika . Zgodnie z danymi Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelkich), każdego roku ponad trzy miliony osób pada ofiarami oszustw , tracąc setki , a czasem tysiące funtów Ale jak rozpoznać fałszywe towary lub usługi ? Stacja BBC w serii “Fake Britain” opisuje na co należy zwrócić uwagę. 1 . Fałszywy adwokat Nick Christophi padł ofiarą fałszywego adwokata.Nick Christophi z Hertfordshire złożył ofertę L 735,000 aby zakupić rodzinny dom marzeń ‘ Oferta Nick’a została zaakceptowana, a jego adwokat ściśle współpracował z firmą reprezentującą właściciela domu . Firma ta została stworzona przez oszustów , którzy oszukali właściela domu , Nick’a i jego adwokata . Nick i jego rodzina przeniosła się do domu, ale później okazało się, że po sfinalizowaniu zakupu jego pieniądze zostały wysłane na posiadany przez oszustów rachunek bankowy. Od tego czasu Nick odzyskał dwie trzecie z L 735,000 skradzione przez oszustów, ale stracił dom. Prawnik David Robinson jestek ekspertem w sprawie oszustw w nieruchomości, a oto jego porady, jeśli myślisz o zakupie domu . Sprawdź nazwę firmy adwokackiej lub adwokata, z którego usług korzysta sprzedający. Zapytaj się osobiście i nie daj się spławić. Możesz użyć “ Lawyer checker “ do przeprowadzenia dalszej kontrolii. Wybierz prawnika polecanego przez rodzinę, znajomego lub współpracownika. Nie szukaj w internecie adwokata oferującego najtańsze opłaty prawne. Zakup domu to duża transakcja więc lepiej poświęcić trochę więcej czasu i pieniędzy, ale w zamian uzyskać spokój umysłu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *