PRAWO PRACY. NIESŁUSZNE ZWOLNIENIE

adwokatyadminprawo pracy

Jeżeli zostałeś zwolniony w sposób niesprawiedliwy, możesz złożyć przed kolegium do spraw zatrudnienia ( Employment Tribunal) pozew z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy. Firma Hill&Abbott Solicitors poinformuje Cię, jakie prawa Ci przysługują i określi szanse na uzyskanie odszkodowania. Kto może złożyć pozew o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie? Minimalny staż pracy wynosi 24 miesiące bez przerwy. Do tego okresu zalicza się … Read More